Các cặp lô đẹp hôm nay - Xem cao thủ chốt số hôm nay đánh con gì

-->

Thảo luận XSMB

Top cao thủ chốt số chuẩn

STT Tên Điểm Liên tiếp Lần trúng
Lộc Tâm Linh
10 1 2
Ngoan Kim
10 0 1
Minh Chiến
9 0 2
4
Phạm Cường
9 0 2
5
Huy Luuquang
9 0 2
6
Phúc Đàm Quang
8 0 1
7
Nguyên an vi
5 0 1
8
Philip Lam
5 1 1
9
Hà Duyên
5 1 1
10
Tu Vu
5 1 1
11
Bảo Bảo (tinh)
4 1 1
12
Anh Hoàng
4 1 1
13
LỘC PHÁT 6868
4 1 1
14
XSMN.mobi
4 0 1
15
Văn đích Nguyen
4 1 1
16
Xuân Trà Giang
4 1 1
17
Tâm Linh
4 0 1
18
KQXSMB.mobi
4 1 1
19
Quý Lê
4 1 1
20
Hồ Tuyết
0 0 0
STT Tên Điểm Liên tiếp Lần trúng
Minh Chiến
9 0 2
Phạm Cường
9 0 2
Huy Luuquang
9 0 2
4
Philip Lam
5 1 1
5
Hà Duyên
5 1 1
6
Phúc Đàm Quang
8 0 1
7
Bảo Bảo (tinh)
4 1 1
8
Tu Vu
5 1 1
9
Anh Hoàng
4 1 1
10
LỘC PHÁT 6868
4 1 1
11
Lộc Tâm Linh
10 0 1
12
Ngoan Kim
10 0 1
13
XSMN.mobi
4 0 1
14
Văn đích Nguyen
4 1 1
15
Xuân Trà Giang
4 1 1
16
Tâm Linh
4 0 1
17
KQXSMB.mobi
4 1 1
18
Quý Lê
4 1 1
19
Hồ Tuyết
0 0 0
20
Hoàng Hiệp
0 0 0
STT Tên Điểm Liên tiếp Lần trúng
Lộc Tâm Linh
10 0 1
Nguyên an vi
5 0 1
Hồ Tuyết
0 0 0
4
Philip Lam
5 0 0
5
Minh Chiến
9 0 0
6
Hoàng Hiệp
0 0 0
7
Hà Duyên
5 0 0
8
Phúc Đàm Quang
8 0 0
9
Bảo Bảo (tinh)
4 0 0
10
Tu Vu
5 0 0
11
THE END
0 0 0
12
Trùm Trailer
0 0 0
13
Luân Ông già
0 0 0
14
Anh Hoàng
4 0 0
15
Tu Doan Ngoc
0 0 0
16
Thãnh Chon
0 0 0
17
LỘC PHÁT 6868
4 0 0
18
Lộc Phát
0 0 0
19
Thien Nguyen
0 0 0
20
Phạm Cường
9 0 0
STT Tên Điểm Liên tiếp Lần trúng
Lộc Phát
45 4 8
Ngoan Kim
37 2 5
Anh Hoàng
36 5 8
4
KQXSMB.mobi
35 3 7
5
THE END
32 3 7
6
Nguyên an vi
30 3 6
7
Quý Lê
28 4 5
8
Tu Vu
27 4 5
9
Thãnh Chon
27 3 4
10
Philip Lam
26 4 5
11
Xuân Trà Giang
26 3 6
12
Dien Truong thanh
24 1 3
13
Hà Duyên
23 4 4
14
Tâm Linh
23 2 5
15
Thế Anh Đặng
22 0 3
16
Gia Cát Dự
21 2 5
17
Đạt Nguyễn
21 2 3
18
Thien Nguyen
19 4 4
19
Lộc Tâm Linh
18 3 4
20
Phúc Anh Nguyễn
18 0 2
STT Tên Điểm Liên tiếp Lần trúng
Anh Hoàng
36 5 8
Lộc Phát
45 3 7
Xuân Trà Giang
26 3 6
4
THE END
32 2 6
5
Nguyên an vi
30 3 5
6
KQXSMB.mobi
35 2 5
7
Tu Vu
27 4 5
8
Gia Cát Dự
21 2 5
9
Ngoan Kim
37 2 5
10
Quý Lê
28 4 5
11
Thien Nguyen
19 4 4
12
Tâm Linh
23 2 4
13
Hà Duyên
23 4 4
14
Philip Lam
26 2 4
15
LỘC PHÁT 6868
17 3 4
16
Lộc Tâm Linh
18 2 3
17
Thãnh Chon
27 2 3
18
Duc Tri Nguyen
17 2 3
19
Thịnh Phạm
13 0 3
20
Bảo Bảo (tinh)
14 3 3
STT Tên Điểm Liên tiếp Lần trúng
KQXSMB.mobi
35 2 2
Dien Truong thanh
24 0 2
Lộc Tâm Linh
18 0 1
4
Nguyên an vi
30 0 1
5
Thãnh Chon
27 0 1
6
Con số may mắn
5 0 1
7
THE END
32 0 1
8
Hoàn Lê
14 0 1
9
Lộc Phát
45 0 1
10
Tâm Linh
23 0 1
11
Philip Lam
26 0 1
12
Luân Ông già
9 0 0
13
Trà Chung
0 0 0
14
Duc Ha
0 0 0
15
Tu Doan Ngoc
5 0 0
16
Duc Tri Nguyen
17 0 0
17
Xuân Trà Giang
26 0 0
18
Văn đích Nguyen
8 0 0
19
Quyền Đoàn
4 0 0
20
Thịnh Phạm
13 0 0
STT Tên Điểm Liên tiếp Lần trúng
Dien Truong thanh
24 1 3
KQXSMB.mobi
21 2 4
Philip Lam
17 2 3
4
Tu Vu
14 2 3
5
Lộc Phát
14 1 3
6
THE END
14 1 3
7
Thịnh Phạm
13 0 3
8
Lộc Tâm Linh
10 1 2
9
Ngoan Kim
10 0 1
10
Bảo Bảo (tinh)
9 2 2
11
Quý Lê
9 2 2
12
Anh Hoàng
9 2 2
13
Hà Duyên
9 2 2
14
Hùng Lý văn
9 0 2
15
Phạm Cường
9 0 2
16
Huy Luuquang
9 0 2
17
Minh Chiến
9 0 2
18
LỘC PHÁT 6868
8 2 2
19
Văn đích Nguyen
8 2 2
20
Phúc Đàm Quang
8 0 1
STT Tên Điểm Liên tiếp Lần trúng
KQXSMB.mobi
21 2 3
Philip Lam
17 2 3
Tu Vu
14 2 3
4
Thịnh Phạm
13 0 3
5
Hùng Lý văn
9 0 2
6
Bảo Bảo (tinh)
9 2 2
7
LỘC PHÁT 6868
8 2 2
8
Phạm Cường
9 0 2
9
Huy Luuquang
9 0 2
10
Lộc Phát
14 0 2
11
Quý Lê
9 2 2
12
Anh Hoàng
9 2 2
13
Gia Cát Dự
8 1 2
14
Văn đích Nguyen
8 2 2
15
THE END
14 0 2
16
Minh Chiến
9 0 2
17
Hà Duyên
9 2 2
18
Tâm Linh
4 0 1
19
Trùm Trailer
4 0 1
20
Xuân Trà Giang
4 1 1
STT Tên Điểm Liên tiếp Lần trúng
Dien Truong thanh
24 0 2
KQXSMB.mobi
21 1 1
Thãnh Chon
5 0 1
4
Nguyên an vi
5 0 1
5
Lộc Phát
14 0 1
6
Con số may mắn
5 0 1
7
Lộc Tâm Linh
10 0 1
8
THE END
14 0 1
9
Hùng Lý văn
9 0 0
10
Bảo Bảo (tinh)
9 0 0
11
Tâm Linh
4 0 0
12
Trùm Trailer
4 0 0
13
Xuân Trà Giang
4 0 0
14
Luân Ông già
0 0 0
15
Lý ngân
5 0 0
16
LỘC PHÁT 6868
8 0 0
17
Phạm Cường
9 0 0
18
Quyền Đoàn
0 0 0
19
Phúc Đàm quang
0 0 0
20
Philip Lam
17 0 0
STT Tên Điểm Liên tiếp Lần trúng
THE END
690 59 138
Tâm Linh
604 57 118
LỘC PHÁT 6868
604 61 119
4
Ngoan Kim
599 48 115
5
Duc Tri Nguyen
560 50 114
6
Phúc Đàm quang
520 57 97
7
Hà Duyên
502 61 92
8
Phạm Cường
494 49 101
9
Anh Hoàng
442 52 89
10
Hoàng Hiệp
442 50 87
11
Thơi Đặng
410 25 78
12
KQXSMB.mobi
407 43 74
13
TRẦN VỦ ĐỆ
401 30 76
14
Quỳnh NguyỄn
396 41 79
15
Hùng Lý văn
392 22 72
16
Lữ Phụng Tiên
375 29 71
17
XSMN.mobi
366 38 70
18
Hàm Lý
361 20 64
19
Thuy Thanh
358 37 66
20
JQK
357 32 68
STT Tên Điểm Liên tiếp Lần trúng
THE END
690 39 116
Duc Tri Nguyen
560 50 113
LỘC PHÁT 6868
604 43 100
4
Ngoan Kim
599 44 97
5
Tâm Linh
604 51 95
6
Phạm Cường
494 39 92
7
Hà Duyên
502 59 89
8
Phúc Đàm quang
520 45 82
9
Hoàng Hiệp
442 43 78
10
Anh Hoàng
442 44 76
11
Thơi Đặng
410 19 71
12
Quỳnh NguyỄn
396 38 69
13
TRẦN VỦ ĐỆ
401 21 63
14
Đạt Nguyễn
353 39 62
15
Lữ Phụng Tiên
375 24 62
16
thanh tan
353 32 62
17
KQXSMB.mobi
407 32 60
18
JQK
357 28 59
19
XSMN.mobi
366 30 59
20
Hùng Lý văn
392 19 57
STT Tên Điểm Liên tiếp Lần trúng
Tâm Linh
604 0 23
THE END
690 4 22
LỘC PHÁT 6868
604 2 19
4
Ngoan Kim
599 0 18
5
Phúc Đàm quang
520 5 15
6
Hùng Lý văn
392 0 15
7
KQXSMB.mobi
407 6 14
8
Hưng Nguyễn
224 0 14
9
Thuy Thanh
358 3 14
10
Bui Tien
343 0 14
11
Thãnh Chon
338 3 13
12
Nguyễn Nam
90 0 13
13
TRẦN VỦ ĐỆ
401 4 13
14
Anh Hoàng
442 6 13
15
Tuấn Anh Nguyễn
258 0 11
16
XSMN.mobi
366 2 11
17
Nam Thanh
184 5 11
18
Xuân Trà Giang
309 0 11
19
Quỳnh NguyỄn
396 0 10
20
Hoàng Phong
214 0 10
Tham khảo để có nhận định chính xác nhất:
Các cao thủ chốt số ngày 02/06/2023
TênBTLSTLBTĐSTĐDàn chè
Lộc Tâm Linh
53
59
95
09
90
54
09
90
18
81
27
72
45
36
63
54
Bảo Bảo (tinh)
67
76
71
17
73
37
74
47
79
97
39
93
07
70
Hà Duyên
97
95
26
Phạm Cường
23
23
32
36
36
35
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
Gia Cát Dự
35
67
89
10
02
13
51
55
02
20
06
60
82
28
26
62
Anh Hoàng
12
67
76
91
19
99
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
KQXSMB.mobi
26
62
02
20
60
12
21
56
89
83
44
32
55
26
88
69
Tâm Linh
79
73
37
60
20
80
70
79
97
07
60
20
89
15
51
98
Hùng Lý văn
50
50
50
50
40
50
40
Phúc Đàm Quang
11
05
50
11
94
88
77
28
82
29
92
78
87
66
15
51

Thống kê nhanh cho ngày 02/06/2023

Lô tô lâu chưa ra (lô gan):

0614 ngày 9913 ngày 7012 ngày 0911 ngày 1411 ngày
5710 ngày 9010 ngày 529 ngày 037 ngày 107 ngày
477 ngày 867 ngày 957 ngày 016 ngày 116 ngày
316 ngày 456 ngày 325 ngày 395 ngày 595 ngày
745 ngày 805 ngày 835 ngày 895 ngày 154 ngày
364 ngày 384 ngày 484 ngày 494 ngày 924 ngày

Lô tô về nhiều trong 30 ngày qua:

6715 lần 4215 lần 8714 lần 8414 lần 6213 lần
4313 lần 9113 lần 5613 lần 1612 lần 2112 lần
3612 lần 2712 lần 4011 lần 0011 lần 4911 lần
5311 lần 0811 lần 1911 lần 5411 lần 4111 lần
7111 lần 3711 lần 3810 lần 5110 lần 9710 lần
6410 lần 7210 lần 7910 lần 609 lần 969 lần

Cặp lô tô lâu chưa ra (cặp lô gan):

0990
10 ngày
0110
6 ngày
4774
5 ngày
5995
5 ngày
3883
4 ngày
4994
4 ngày
0330
3 ngày
3993
3 ngày
6886
3 ngày
0660
2 ngày
1331
2 ngày
5665
2 ngày
6996
2 ngày
7887
2 ngày
0440
1 ngày
1221
1 ngày
1441
1 ngày
1771
1 ngày
1881
1 ngày
2772
1 ngày
2882
1 ngày
4664
1 ngày
5775
1 ngày
8998
1 ngày

Cặp lộn cùng gan nhiều nhất:

Giải đặc biệt lâu chưa ra:

84357 ngày 25356 ngày 08343 ngày 01322 ngày 93262 ngày
90244 ngày 51241 ngày 68239 ngày 50235 ngày 09233 ngày
74227 ngày 99217 ngày 10200 ngày 06195 ngày 29188 ngày
22172 ngày 78170 ngày 80168 ngày 88167 ngày 07166 ngày

Thống kê giải đặc biệt theo tổng & chạm:

Chuyên mục bình chọn Xổ số là sân chơi lành mạnh cho các thành viên tham gia nhằm mục đích tìm kiếm và tỏa sáng những tài năng trong lĩnh vực vui chơi giải trí có thưởng. Hàng ngày bạn có thể vào đây để bình chọn cặp số mà bạn yêu thích và xem những cặp lô chơi nhiều nhất trong ngày

Sau khi đăng ký thành công, các bạn đăng nhập chuyên mục Cao thủ chốt số miền Bắc để nhập các bộ số mình đề cử.

Ngay dưới box vote số hàng ngày chính là bảng danh sách các cao thủ chốt số theo ngày, tuần, tháng và năm.

Trong mỗi bảng sẽ hiển thị 10 tài khoản người chơi có số điểm chốt số theo thứ tự từ cao nhất đến thấp nhất. Trong đó các bạn sẽ xem được thông tin số lần trúng liên tiếp của các bộ ngô (lô) và chè (đề) của người chơi trong ngày hoặc trong tuần, tháng hay năm.

Để xem chi tiết các bộ ngô, chè đã trúng là gì, bạn kích chuột vào tên tài khoản đó. Ngay bên dưới bảng xếp hạng, chúng tôi đã có hướng dẫn chi tiết về cách tính điểm khi thành viên tham gia chốt số.

Các câu hỏi thường gặp

Ngô chè xổ số là gì ?
Có nhiều bạn thắc mắc tại sao lại website lại tên là ngô chè và ngô chè ở đây có nghĩa là gì. Thực chất nó chỉ là từ nói lái đi của từ lô đề xổ số, vì lô đề là từ khóa phạm pháp nên chúng tôi đặt cho nó 1 cách gọi khác đó là ngô chè
 xổ số.

Trang ngô chè xổ số có những chức năng gì ?

Hiện tại tôi nghĩ bạn đang ở trang chốt số. Một trong số những mục có lượng tương tác cao nhất của trang, ngoài ra trên trang của chúng tôi còn có những chức năng khác như: cung cấp kết quả xổ số 3 miền, giải mã giấc mơ xổ số, thống kê cũng như dự đoán những con số may mắn trong ngày.
Làm thế nào có thể chốt số trên trang ngô chè ?
Bạn muốn tham gia tính năng chốt số tích điểm vui của trang. Bạn cần có 1 tài khoản Gmail của Google. Sau đó bạn truy cập vào trang chọn nức năng chốt số rồi làm theo hướng dẫn ban đầu. Bạn đăng nhập vào và sau đó hệ thống hiển thị box vote số, bạn nhập những con số bạn chốt vào đó. Sau 18h30 hàng ngày hệ thống sẽ thống kê và tính điểm xếp hạng cho bạn, nếu may mắn bạn sẽ đứng TOP các cao thủ chốt số của trang.

ondemandfax greatstaghemp subirescaLeras10 servicerofftank cooperativaaLdea sboniecosmetics immigrantvaLLey mnqqpoker ozkankarakoc k9wonders sLotkita88 diemaLco themystiqueshop waLnutpLease thecsuiteexec vivandscott smutawear exiLeyoshi skidgaragesaLe ourpei fLbossbabe yesteryearshek decorarsem